Υπηρεσίες και φορείς
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2ο  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ομάδες εκπαιδευτικών