Δρ. Πἐτρος Γαλάνης (2020). Εκπαίδευση μαθητών με ΔΑΦ

 

Δρ. Πέτρος Γαλάνης (2017). Παιδαγωγικές πρακτικές για τη ΔΑΦ

Ράλλη, Μ. Α. & Αντωνίου, Φ. - Ε.Μ.Δ. και Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή

Ράλλη, Μ. Α. & Παληκαρά, Ο. (2013)- Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Δυσλεξία

Πηγές-Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή και Δυσλεξία

ΔΑΦ - Ενδεικτικές δυσκολίες συμπεριφοράς

 

ΔΕΠ-Υ - Ενδεικτικές δυσκολίες συμπεριφοράς

 

Πρωτοβάθμια - 1η Παρουσίαση - Συμπεριληπτική εκπαίδευση

 

Πρωτοβάθμια - 2η Παρουσίαση - Συμπεριληπτική εκπαίδευση

 

Δευτεροβάθμια --- Συμπεριληπτική εκπαίδευση