Πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία

 

Επιστημονική-Επαγγελματική ανάπτυξη

 

Προγράμματα επιμόρφωσης-Υποστήριξη-2012-2015

 

Επιστημονική-Παιδαγωγική καθοδήγηση-2012-2015

 

Διοίκηση-Οργάνωση-2012-2015