Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη

Inclusive education - Social inclusion

Γιώργος Δ. Μπαλαμώτης

Inclusive education - Social inclusion

Giorgos D. Balamotis

Diversity & Inclusion

Προτάσεις - Θέματα - Προβληματισμοί

Inclusive education - Social inclusion

Implementation Planning

Προτάσεις παιδαγωγικές - Παρουσιάσεις - Προγράμματα παρέμβασης

Θέματα - Ζητήματα - Προβληματισμοί

Inclusive education - Social inclusion

Δραστηριότητες

"He drew a circle that shut me out-
Heretic, rebel, a thing to flout.
But love and I had the wit to win:
We drew a circle and took him in".

 Edwin Markham, "Outwitted".

Inclusive education - Social inclusion

Επικοινωνία

  • facebook
  • twitter
  • linkedin